top of page
Alzheimer

Alzheimer Hastalığı, bellekte ve öğrenme, konuşma, akıl yürütme, yargılama, iletişim ve günlük yaşam etkinliklerini sürdürme yetilerinde kademeli olarak yıkıma ve davranışlarda değişikliklere yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Alzheimer Hastalığı, halk arasında "bunama" diye adlandırılan demansın en sık nedenidir.

Belirtileri;

Günlük yaşamı etkileyecek düzeyde unutkanlığa (ocağı açık bırakmak, anahtarı kaybetmek) sözcükleri bulmada zorlanma, karar vermede güçlük, sorumluluktan kaçma, eşyaları yanlış yerlere koyma (giysilerini buzdolabına koyması vb.) adres bulmada güçlük, kaybolma, yakın geçmişi unutma, insanları tanımada güçlük, günlük işlerini yerine getirememe (giyinme, soyunma, yemek yeme ve tuvalet temizliğini yapamama) ve cinsel davranış bozukluklarıdır.
İlerleyen safhalarda bütün davranış bozukluklarında artış gözlenir; hasta tamamen bağımlı hale gelir.
Alzheimer’li hastaya bakmak bedensel ve ruhsal yönden oldukça yorucudur. Evde Alzheimer’li hastanın bakılıyor olması diğer yaşayanların hayatını sosyal ve ruhsal açıdan olumsuz yönde etkileyecektir.
               

Yapmanız Gerekenler;
Yaşlı ya da hasta duygularını ifade etmekte güçlük çekiyor olabilir. Acele etmeyin, müşfik ve sabırlı olun sakin ve yumuşak tonda, gözlerine bakarak konuşun. Güven duymasını sağlayın. Anlayamadığınızı ya da anlatamadığını hissettiğinde sinirli ve saldırgan olabilir. Sessiz kalın ilgisini başka bir yöne kaydırın. Emredici, zorlayıcı ve alaycı bir ifade asla takınmayın.                      
Yemek yediğini unutup tekrar istiyorsa miktarı azaltıp öğün sayısını arttırın. Kendi başına dışarıya çıkıyorsa kaybolma ihtimaline karşı üzerinde kimlik ve adres bilgilerini içeren künye bulundurun.

bottom of page